Farmacogenetica

Farmacogenetica: Heeft U uw DNA paspoort al?

Prof Dr R.H.N. van Schaik, (Inter)nationaal Expertisecentrum Farmacogenetica,
Afd. Klinische Chemie, Erasmus MC Rotterdam

RHMDC organiseert op maandag 26 oktober 2020 een gratis webinar over Farmacogenetica, waarvoor accreditatie is aangevraagd.

In de dagelijkse praktijk reageren niet alle patiënten hetzelfde op medicatie. Sommige patiënten krijgen bijwerkingen terwijl anderen geen effect lijken te ervaren. In Nederland blijkt dat 5.6% van de patiënten die zich op de SEH melden, dit doen vanwege problemen met medicatie. Slechts bij 25-60% van de patiënten blijkt medicatie effectief. Verschillen in afbraak van geneesmiddelen tussen patiënten, veroorzaken een deel van dit probleem en erfelijkheid blijkt hier een belangrijke rol in te spelen. Door DNA-analyse van geneesmiddel afbrekende enzymen (Farmacogenetica) kunnen doseringen worden voorgeschreven die passen bij de patiënt: medicatie op maat.

De kosten zijn relatief laag, het is verzekerde zorg, en de rapportagetijden liggen rond de 1 tot 2 weken. Nederland is nu het enige land ter wereld waar de apotheek op basis van DNA-informatie medicatie voor meer dan 120 geneesmiddelen kan adviseren. Dit vakgebied neemt een grote vlucht en met name u als huisarts, kunt hier een belangrijke rol in spelen.

In dit webinar wordt besproken wat Farmacogenetica precies is, de mogelijkheden, beperkingen, toepassingen en hoe Farmacogenetica is aan te vragen. In het tweede deel van het webinar wordt diverse casuïstiek op interactieve wijze besproken. Dit om hands-on ervaring op te doen met Farmacogenetica. En wellicht dat u zich na afloop afvraagt: waarom heb IK nog geen DNA-paspoort voor medicatie?

Uiteraard is er ook ruimte voor het bespreken van actuele ontwikkelingen. Voorafgaand en tijdens het webinar kunt u vragen stellen. Meld u snel aan via onderstaande link!

Datum en tijd: Maandag 26 oktober 2020 van 19.30 uur – 21.30 uur
Doelgroepen: Huisartsen, Medisch Specialisten, GGZ- artsen en Apothekers
Accreditatie: Voor deze nascholing is ABAN accreditatie (2 punten) aangevraagd.
Aanmelden: U kunt zich voor dit gratis webinar aanmelden via: https://www.rhmdc-webinar.nl/inschrijven

Artikel in Medisch Contact: ‘Farmacogenetica hoort ook in de eerste lijn’:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/farmacogenetica-hoort-ook-in-de-eerste-lijn.htm